UslugeKnjigovodstveno-računovodstvene usluge i porezno savjetovanje

MAT KONTO d.o.o.

Prvenstveno smo usmjereni prema mikro i malim poduzetnicima, a uspješni smo i u suradnji s velikim, prvenstveno stranim kompanijama te se prilagođavamo njihovim programskim rješenjima i rokovima izvještavanja.

Zahvaljujući stručno osposobljenim djelatnicima i suvremenim softverskim rješenjima, našim klijentima nudimo cjelovitu knjigovodstvenu i računovodstvenu uslugu koja je u potpunosti usklađena sa zakonima i propisima Republike Hrvatske.


Za društva – outsourcing
 • financijsko knjigovodstvo
 • robno i materijalno knjigovodstvo
 • analitika kupaca i dobavljača
 • analitika osnovnih sredstava i obračun amortizacije
 • blagajničko poslovanje
 • obračun plaća i naknada
 • obračun putnih troškova
 • priprema naloga za plaćanje
 • obračun PDV-a, knjige ulaznih i izlaznih računa
 • obračun kamata
 • izrada godišnjih i periodičnih financijskih izvještaja
 • izrada elaborata za dobivanje kredita
 • izrada dokumentacije za reviziju i suradnja s revizorima
 • svi ostali knjigovodstveno-računovodstveni poslovi na zahtjev klijenata
Za društva – supervision
 • nadzor nad radom računovodstvenog odjela
 • nadzor nad radom računovodstvenog sustava
 • usklađivanje računovodstva s okvirom financijskog izvještavanja i zakonskom regulativom
 • izrada godišnjih i periodičnih financijskih izvještaja
 • izrada elaborata za dobivanje kredita
 • izrada dokumentacije za reviziju i suradnja s revizorima
 • svi ostali knjigovodstveno-računovodstveni poslovi na zahtjev klijenata
Za obrtnike i slobodna zanimanja
 • knjiga primitaka i izdataka
 • robno i materijalno poslovanje
 • popis dugotrajne imovine i obračun amortizacije
 • knjige ulaznih i izlaznih računa
 • obračun PDV-a
 • obračun plaća i naknada
 • obračun putnih troškova
 • izrada godišnjih poreznih prijava s obračunima članarina i doprinosa
 • izrada elaborata za dobivanje kredita
 • svi ostali knjigovodstveno-računovodstveni poslovi na zahtjev klijenata
Za neprofitne organizacije
 • dvojno ili jednostavno knjigovodstvo
 • analitika osnovnih sredstava i obračun amortizacije
 • obračun plaća i naknada
 • priprema naloga za plaćanje
 • izvještaji za Poreznu upravu
 • izrada godišnjih i periodičnih financijskih izvještaja
 • ostale potrebne evidencije na zahtjev klijenata
Za strana predstavništva
 • obračun plaća
 • priprema naloga za plaćanje
 • izvještaji za Poreznu upravu
 • ostale potrebne evidencije na zahtjev klijenata
Ostale
usluge
 • implementacija računovodstvenog sustava
 • financijska analiza poslovanja
 • izrada godišnjih financijskih izvještaja
1
godine iskustva
1
korisnika
1
grupa usluga
1
% na dispoziciji

KONTAKTIRAJTE NAS

Društvo MAT KONTO d.o.o. osnovano je 1997. godine i do danas uspješno vodi knjigovodstvo i računovodstvo nizu hrvatskih poduzeća i obrtnika, te raznim samostalnim zanimanjima, stranim društvima i predstavništvima.